Reklama

Robert Zgud - hodowca gobi pocztowych, PZHGP Oddzia 0206 Gogw

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


GALERIA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.02.2017

 ZACZYNAM DODAWAĆ ZDJĘCIA DO GALERII , ZNALAZŁEM STARE ROZDANIE 2009 I 2015 ORAZ 2016


WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.02.2017

Busko-Zdrój, dn.05.02.2016r

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie §54 pkt 1 i 2 Statutu PZHGP — Zarząd Oddziału PZHGP w Busku

Zdroju uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26.02.2017r., o godz. 10:00 w

budynku szkoły podstawowej w Smogorzowie 38 gm. Stopnica

, odbędzie się Walne Oddziałowe Zebranie Sprawozdawcze za

rok 2016

 

Proponowany porządek zebrania:

1 Powitanie delegatów oraz zaproszonych gości

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.Wybór Protokolanta

4.Wybór Komisji Mandatowej

5.Wybór Komisji Wniosków

6.Złożenie sprawozdań:

a)Prezesa Zarządu

b)V-ce Prezesa ds. Finansowych

c)Komisji Rewizyjnej

d)Komisji dyscyplinarnej

7.Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami

8.Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału

9.Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2017

10.Rozpatrywanie i uchwalanie przez Delegatów zgłoszonych na piśmie względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków (podjęcie uchwały)

11.Wolne głosy

12.Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

Prosi się o punktualne i niezawodne przybycie.

Otrzymują:

1. Członkowie Oddziału PZHGP w Busku Zdroju

2. Członkowie Zarządu Oddziału oraz Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

3. Zarząd Okręgu PZHGP w Kielcach

4.a/a Za Zarząd Oddziału:

 

 

 


WYNIKI W KAT. 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.08.2016

WYNIKI W KATEGORIACH 2016

WYNIKI W REJONIE 169-176-178-471

WYNIKI OKREGU KIELCE


PONAD 200 STON O GOŁĘBIACH

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.01.2017

klikni:TopLista - Gołębie Pocztowe">DOBRYLOT.TOPLISTA


REGULAMIN GMP, KATEGORII , MŁODYCH2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.11.2015

REGULAMIN GMP 2016

REGULAMIN KATEGORII 2016

REGULAMIN LOTÓW MŁODYCH 2016

 


WYNIKI NA STRONIE OBLICZENIOWCA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.06.2015

KLIKNIJ LINK :http://www.golab.stronazen.pl/Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<