KostkaESK - szybkie tworzenie list konkursowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.01.2018

w

Busko-Zdrój, dn.28.01.2018r

Zawiadomienie

 

Na podstawie §54 pkt 1 i 2 Statutu PZHGP — Zarząd Oddziału PZHGP w Busku

Zdroju uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25.02.2018r., o godz. 10:00 w

budynku szkoły podstawowej w Smogorzowie 38 gm. Stopnica

, odbędzie się Walne Oddziałowe Zebranie Sprawozdawcze za

rok 2017

Proponowany porządek zebrania:

1 Powitanie delegatów oraz zaproszonych gości

a. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania

2 .Wybór Przewodniczącego Zebrania

3 .Wybór Protokolanta

4 .Wybór Komisji Mandatowej

5 .Wybór Komisji Wniosków

6 .Złożenie sprawozdań:

a)Prezesa Zarządu

b)V-ce Prezesa ds. Finansowych

c)Komisji Rewizyjnej

d)Komisji dyscyplinarnej

7 .Dyskusje nad złożonymi sprawozdaniami

8 .Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału

9 .Uchwalenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2018

10 .Uzupełnienie komisji rewizyjnej i składu zarządu

a.Wybór komisji skrutacyjnej

b. Wybóry uzupełnijące komisji rewizyjnej i składu zarządu

11 .Rozpatrywanie i uchwalanie przez Delegatów zgłoszonych na piśmie względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków (podjęcie uchwały)

12 .Wolne głosy i zapytania

13 .Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

 

Prosi się o punktualne i niezawodne przybycie.

Otrzymują:

1. Członkowie Oddziału PZHGP w Busku Zdroju

2. Członkowie Zarządu Oddziału oraz Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

3. Zarząd Okręgu PZHGP w Kielcach

4.a/a Za Zarząd Oddziału:

 


REGULAMIN GMP, KATEGORII , MŁODYCH2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.12.2017

GMP 2018           INTER. 2018       KATEG. 2018    MŁODE 2018


DODANO WYNIKI 2017 W DZIALE ,, WYNIKI SEZONÓW I W DZIALE GALERIA ZDJECIA Z ROZDANIA NAGRÓD 2016 I 2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.12.2017


druk spisu golebi

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.08.2017

SPIS GOŁĘBI DO POBRANIAWYNIKI NA STRONIE OBLICZENIOWCA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.06.2015

KLIKNIJ LINK :http://www.golab.stronazen.pl/


REGULAMIN MISTRZOSTW ODDZIAŁU 2017 i plan lotów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.08.2017


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<